29. 06. 2017 - INFORMÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre OPĽZ vydáva nasledovnú informáciu k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania:

1.   V časti 1.5 výzvy Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP sa dopĺňa uzavretie hodnotiaceho kola č. 3 k 27.09.2017.

2.  Podľa ustanovení uvedených v časti 1.5 výzvy sa aktualizácia hodnotiacich kôl nepovažuje za zmenu výzvy, z tohto dôvodu sa na posun uzavretia hodnotiaceho kola nevzťahuje proces zmeny výzvy z dôvodu zmeny formálnych náležitostí výzvy opísaných v časti 4 tejto výzvy.

Súvisiace dokumenty nájdete TU.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku