December

P.č. Útvar Štát Dátum Účel Účastníci Správa zo ZPC
1 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 1.-2.12. 2016 Účasť na 16. zasadaní Programového výboru pre NMBP (PC-NMBP) Janičkovič Správa zo ZPC
2 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 1.-2.12. 2016 32. plenárne zasadnutie ERAC Strapáčová Správa zo ZPC
3 Sekcia štátnej starostlivosti o šport  a mládež Francúzsko, Štrasburg 4.-7.12. 2016 3. stretnutie projektu Rady Európy ProS4  a 43. stretnutia T-RV Rady Európy Mičkovicová Správa zo ZPC
4 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Belgicko, Brusel 5.-7.12. 2016 Účasť na pravidelnom zasadnutí Výboru Erasmus+ Lehocká Správa zo ZPC
5 Sekcia vedy a techniky Holandsko, Amsterdam 7.12. 2016 Účasť na 23rd PRACE AISBL Council Meeting Noga Správa zo ZPC
6 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 11.-12.12. 2016 Účasť na rokovaní spoločnej pracovnej skupiny pre výskum a vesmír Rovňanová, Červeňáková, Strapáčová Správa zo ZPC
7 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 12.- 13.12. 2016 Prípravné stretnutie národných delegátov, Stále zastupiteľstvo Portugalska pri EÚ,
a zasadnutie Programového výboru pre inteligentnú, zelenú a integrovanú dopravu,
Kováčiková Správa zo ZPC
8 Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko 12.- 14.12. 2016 Finančný výbor CERN Hajduk, Krchňavá Správa zo ZPC
9 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 13.-14. 12. 2016 Zasadnutie Panelu Výskum a inovácie Východného partnerstva Platforma 4 Hlaváčiková Správa zo ZPC
10 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 14.-15.12. 2016 V dňoch 14. až 15.12.2016 som zastupoval SR v Bruseli na záverečnej agende "High-level round-table on preparing future FET-Flagships". Zároveň som prezentoval priority Slovenska vyplívajúce z RIS 3.
 
Donoval Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku