August

P.č. Útvar Štát Dátum Účel Účastníci Správa zo ZPC
1 Sekcia informatiky Česko, Praha 17.-19.8. 2016 Cieľom kurzu bolo oboznámiť sa s modelovacím jazykom pre návrh enterprise architektúry v zmysle metodiky TOGAF Horňák,
Kasnár
Správa zo ZPC
2 Sekcia regionálneho školstva Belgicko Brusel 29.-31.8. 2016 Výberové konanie na post generálneho tajomníka EŠ a mimoriadne zasadnutie Najvyššej rady EŠ („NR EŠ“) Obžerová Správa zo ZPC
3 Sekcia štátnej starostlivosti o šport  a mládež Belgicko Brusel 31.8.-3.9. 2016 1. zasadnutie pracovnej skupiny pre šport Rady EÚ v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES)  a zasadnutie Ad hoc  pracovnej skupiny pre pracovný plán EÚ – šport Malíková, Babiaková, Mičkovicová, Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku