Aktuality

 • 13.10.2021 - Oznámenie o vyhlásení 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania" a kódom výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01
 • INFORMAČNÝ WEBINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV VÝZVY "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov"
 • INFORMAČNÝ WEBINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV VÝZVY "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou"
 • 04.01.2021 - INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZVY " Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou "
 • 04.01.2021 - INFORMÁCIA O UZAVRETÍ VÝZVY "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov"
 • 26.8.2020 - INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZVY "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov"
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výberové konanie na pozíciu manažéra kontroly verejného obstarávania
 • 14.4.2020 – Informácia o posunutí dátumu uzávierky vyzvania pre národný projekt „Profesijný rozvoj učiteľov“ (TEACHERS)
 • 2.4.2020 - Informácia pre žiadateľov k termínom uzávierky hodnotiacich kôl výzvy "Vysoká škola pre prax" - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02
 • 2.4.2020 - Informácia pre žiadateľov k termínom uzávierky hodnotiacich kôl výzvy "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01
 • 2.4.2020 - Informácia pre žiadateľov k termínom uzávierky hodnotiacich kôl výzvy "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
 • 2.4.2020 - Informácia pre žiadateľov k termínom uzávierky hodnotiacich kôl výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
 • 30.03.2020 – Usmernenie sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prijímateľov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie v SR
 • 26.03.2020 - Oznámenie o posunutí termínu uzávierky 5. kola výzvy "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 zo dňa 27. marca 2020 na 27. apríla 2020
 • 16.03.2020 - Oznámenie – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neumožňuje predkladanie Žiadostí o NFP v listinnej podobe osobne až do odvolania
 • 09.03.2020 - Oznámenie o vyhlásení 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom „Vysoká škola pre prax“
 • 06.03.2020 - Informácia pre žiadateľov k výzve s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.2.1-01 s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" pre 1. hodnotiace kolo
 • 06.03.2020 - Informácia pre žiadateľov k výzve s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom „Vysoká škola pre prax“ – 2. hodnotiace kolo
 • 05.03.2020 - Oznámenie o vyhlásení 5. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“
 • 05.03.2020 - Oznámenie o vyhlásení 5. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“
 • 05.03.2020 - Oznámenie o vyhlásení 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“
 • 04.03.2020 - Oznámenie o vyhlásení 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“
 • 20.01.2020 - Oznámenie o vyhlásení 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“
 • 20.01.2020 - Oznámenie o vyhlásení 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“
 • 20.01.2020 - Oznámenie o vyhlásení 4. a 5. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“
 • 20.01.2020 - Oznámenie o vyhlásení 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom „Vysoká škola pre prax“
 • Rezort školstva umožňuje Odborné hodnotenie mimo priestorov SO, tzv. dištančné hodnotenie
 • 02. 01. 2020 – USMERNENIE č. 1 k výzve „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01.
 • Oznam pre členov, pozorovateľov a partnerov Komisie pri MV OP Ľudské zdroje pre PO 1 Vzdelávanie
 • Oznámenie o vyhlásení 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“
 • 1 2 3 4 »
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku