Aktuality

Rozvoj zručností a talentu mládeže boli ustrednými témami v Bruseli

Rozvoj zručností a talentu mládeže boli ustrednými témami v Bruseli

     Ministri členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli zhodli, že rozvoj relevantných zručností je základom pre plnohodnotný život v dnešnom rýchlo meniacom sa, konkurenčnom a multikult…

Avízo: V Bruseli sa bude diskutovať o úlohe excelencie v európskom výskume a inováciách

Avízo: V Bruseli sa bude diskutovať o úlohe excelencie v európskom výskume a inováciách

     O možnostiach, ktoré ponúka Horizont 2020, európske štrukturálne a investičné fondy či iné programy na preklenutie inovačných rozdielov medzi krajinami, ako aj o úlohe excelencie v európsko…

V arménskom Jerevane sa konal Neformálny ministerský dialóg o Východnom partnerstve

V arménskom Jerevane sa konal Neformálny ministerský dialóg o Východnom partnerstve

     Minister Peter Plavčan ako predstaviteľ predsedajúcej krajiny EÚ odštartoval v arménskom Jerevane 8. ročník neformálneho ministerského dialógu o Východnom partnerstve za účasti ministrov kr…

V Bratislave diskutovali odborníci o úlohe spoločenských a humanitných vied v súčasnej Európe

V Bratislave diskutovali odborníci o úlohe spoločenských a humanitných vied v súčasnej Európe

     Na rastúci význam spoločenských a humanitných vied pri zvyšovaní národnej, európskej a globálnej prosperity poukazuje medzinárodná konferencia Spoločenské a humanitné vedy: Nový program pre…

„Bratislavská agenda“ - nový impulz pre európsky priemysel

„Bratislavská agenda“ - nový impulz pre európsky priemysel

     „Ak máme vytvoriť pracovné miesta vyžadujúce vysokú zručnosť, zabezpečiť technický pokrok alebo mať prospech z digitálnej revolúcie, Európska únia zostane globálne konkurencieschopná len s …

V Bratislave sa rokovalo o zatraktívnení odborného vzdelávania a prípravy

V Bratislave sa rokovalo o zatraktívnení odborného vzdelávania a prípravy

     V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa 19. a 20. októbra 2016 uskutočnilo v Bratislave zasadnutie generálnych riaditeľov pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých, …

Generálni riaditelia zodpovední za vysoké školstvo rokovali v Bratislave o úlohe univerzít v rámci regiónov

Generálni riaditelia zodpovední za vysoké školstvo rokovali v Bratislave o úlohe univerzít v rámci regiónov

     V dňoch 17. – 18. októbra 2016 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie. Stretnutie zorganizované v rámci slovenského predsedn…

V Bratislave rokujú odborníci o postavení rómskej mládeže

V Bratislave rokujú odborníci o postavení rómskej mládeže

     Participácia, osobnostný rast a identita rómskej mládeže, ako aj prístup mladých Rómov k sociálnym právam, vzdelaniu a ich zamestnanosť sú témami konferencie s názvom Zlepšenie postavenia r…

Európska konferencia mládeže: „Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa do rôznorodej, prepojenej a tolerantnej Európy.“

Európska konferencia mládeže: „Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa do rôznorodej, prepojenej a tolerantnej Európy.“

Košice tento týždeň hostili mladých  Európanov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Radou mládeže Slovenska, Európskou komisiou a Európskym fórom mládeže (European Yo…

Do Európskeho týždňa športu sa na Slovensku zapojilo vyše 143-tisíc ľudí

Do Európskeho týždňa športu sa na Slovensku zapojilo vyše 143-tisíc ľudí

     Európsky týždeň športu (ETŠ) sa na Slovensku v tomto roku stretol s veľkým záujmom. Celkovo sa u nás v dňoch 10. – 17. septembra uskutočnilo 437 podujatí, čo predstavuje približne šesťnásob…

« 1 2 3 4 5 6 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku