15. 08. 2019 OZNAM - Sledovanie záznamu z informačných seminárov k výzvam

Rezort školstva naďalej hľadá možnosti ako uľahčiť žiadateľom proces prípravy projektov. Jednou z možností ako podporiť potenciálnych žiadateľov a zvýšenie kvality predkladaných projektov je zabezpečenie transparentných a dostupných informácií pre čo najširší počet možných žiadateľov. A práve v tomto období prichádza rezort školstva s novinkou, ktorou sú online prenosy z informačných seminárov. Tento spôsob priblíženia a prepojenia samotných vyhlasovateľov a potenciálnych žiadateľov sme úspešne uskutočnili dňa 5. a 6. augusta na informačných seminároch k výzvam:

"Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov"

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

"Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

 

Vytvorené záznamy z oboch online prenosov sú zverejnené na YouTube kanáli operačného programu Ľudské zdroje a naďalej tak poslúžia všetkým potenciálnym žiadateľom. V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlasovací formulár TU a následne Vám bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku