Informovanie a komunikácia

Cieľom informovania a komunikácie je dosiahnutie maximálnej dostupnosti informácií o úlohe EÚ, partnerstve, OP, ako aj o celkovej pomoci EŠIF. Informovanie a komunikácia zabezpečí prehlbovanie informovanosti o stanovených cieľoch a možnostiach pomoci poskytovanej z EŠIF, zvýšenie transparentnosti v súvislosti s využívaním EŠIF a zároveň vytvorenie podmienok na maximálne možnú úspešnosť implementácie schválených projektov, a na zvyšovanie kvality predkladaných projektov. V neposlednom rade sa bude pracovať na posilnení absorpčnej kapacity a to nástrojmi ako je vytváranie možností na šírenie príkladov osvedčenej praxe, zabezpečovaním školení a seminárov na výmenu skúseností, podporou partnerstiev a vzájomnej spolupráci pri príprave a realizácii projektov a zaisťovanie aktivít na sledovanie a vyhodnocovanie tejto oblasti.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky