14.4.2020 – Informácia o posunutí dátumu uzávierky vyzvania pre národný projekt „Profesijný rozvoj učiteľov“ (TEACHERS)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pre prioritnú os 1 Vzdelávanie, oznamuje, že v nadväznosti na aktuálnu spoločenskú situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19, posúva dátum uzávierky vyzvania OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-01 pre národný projekt „Profesijný rozvoj učiteľov“ (TEACHERS), z pôvodného termínu 16.04.2020 na 30.07.2020.
Skočiť na začiatok stránky