Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Aktuality

Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

28.11.2016 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na podporu celoživotného vzdelávania v rámci operačného programu Ľudské zdroje (O…

Platby z eurofondov pre operačný program Výskum a vývoj boli odblokované

23.11.2016 -      Platby pre operačný program Výskum a vývoj, ktoré zablokovala EK dňa 11. 03. 2016 z dôvodu rôznych pochybení (týkali sa hlavne neoprávnených výdavkov a nedostatkov v riadení a kontrole oper…

Vyzvanie pre národný projekt Škola otvorená všetkým

05.10.2016 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 5. októbra 2016 vyzvanie pre národný projekt „Škola otvorená všetkým“.      Projekt bude realizovať Metodi…

Viac ako 400 miliónov eur na nové výzvy operačného programu Výskum a inovácie

01.06.2016 -      Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila dňa 31. mája 2016 dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný fi…

Výskumnú agentúru čakajú veľké výzvy

13.05.2016 -      Generálny riaditeľ Výskumnej agentúry (VA) Rastislav Beliansky prijal včera ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana v rámci jeho avizovaných návštev priamo riadených org…

Verejná konzultácia v kontexte hodnotenia ex post ESF

13.04.2016 - Riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie informuje, že Európska komisia spustila verejnú konzultáciu v kontexte hodnotenia ex post Európskeho sociálneho fondu počas programového obdobia 2007-2013. Táto…

Na podporu výskumu v podnikoch pôjde 200 mil. eur

08.02.2016 -      Stimulácia výskumného potenciálu v podnikoch, orientácia na potreby praxe, zintenzívnenie spolupráce medzi podnikateľským a akademickým sektorom a transfer nových poznatkov z výskumu do pra…

Mediálna kampaň See&Go pre OP výskum a vývoj

25.01.2016 - Mediálnu kampaň See&Go pre operačný program Výskum a vývoj ste mali možnosť vidieť počas uplynulých mesiacov (september – december 2015) na obrazovkách umiestnených v MHD šiestich krajských mies…

Rada Výskumnej agentúry rokovala koncom roka dvakrát

20.01.2016 -      Rada Výskumnej agentúry (VA) sa v závere roka 2015 dvakrát zaoberala dôležitými dokumentami operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI). Výskumná agentúra je v programovom období 2014 – 2…

Štátny tajomník Vladimír Kováčik otvoril v Nitre výskumné centrum AgroBioTech

16.10.2015 -      V Nitre včera otvorili výskumné centrum pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) za 26,3 milióna eur. Slávnostnej akcie sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy,…
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku