Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Aktuality

Výzva „V základnej škole úspešnejší" je stále otvorená – nové termíny infoseminárov

24.08.2017 -        MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje v súvislosti s termínom uzávierky 3. hodnotiaceho kola k výzve V základnej škole úsp…

Projekty uchádzajúce sa o podporu z EÚ zdrojov budú verejne odprezentované

15.08.2017 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan rokoval v pondelok 14. augusta 2017 so zástupcami univerzít, Slovenskej akadémie vied a Klubu 500. Partneri sa na stretnutí dohodl…

Do výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier sa zapojilo takmer 270 projektov

05.08.2017 -      Vo výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier posudzovali odborní hodnotitelia 268 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Vo výzve, v ktorej oprávnenými žiadateľmi boli v…

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR opätovne reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie

02.08.2017 -      Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR opätovne reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré zaznievajú zo strany niektorých opozičných politikov, ktorí tému eurofondov zn…

Stanovisko k medializovaným informáciám o podozreniach ohľadom podplácania členov hodnotiacej komisie pri výzvach zo štrukturálnych fondov

31.07.2017 -      V prípade akéhokoľvek podozrenia ohľadom podplácania či brania úplatkov je potrebné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, ktoré môžu v tomto smere konať. Ministerstvo školstva, vedy…

Výskumná agentúra zazmluvňuje projekty priemyselných výskumno-vývojových centier

20.06.2017 -      Po ukončení odborného hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameraných na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier, začala Výskumná agentúra s uzatváraním zmlúv…

Výskumná agentúra pripravuje zmenu svojho sídla

05.04.2017 -      Výskumná agentúra sa plánuje v poslednom kvartáli tohto roka sťahovať z Dúbravky do lokality bratislavského Nového Mesta. Cieľom je zníženie nákladov spojených s prenájmom a vysokou energet…

Prijímatelia NFP budú musieť byť v registri partnerov verejného sektora

28.03.2017 -      S účinnosťou od 1. februára 2017 sa v zmysle zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora vzťahuje na predkladateľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) …

Prístup k vedeckým databázam bude v krátkom čase obnovený

11.01.2017 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáva garanciu na zabezpečenie prístupov k vybraným databázovým kolekciám pre vedcov. Prerušenie dodávania bolo spôsobené okrem iného aj zlož…

Ministerstvo školstvo podporí z eurofondov projekty na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

10.01.2017 -      Sumu 50 miliónov eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu projektov zvyšujúcich inkluzívnosť vzdelávania v základných školách.  Tie sa môžu uchádzať o nenáv…
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku