Kontakt

Otázky súvisiace s OP Ľudské zdroje môžete adresovať na:

esf.vzdelavanie@minedu.sk 

Ak máte záujem o zasielanie noviniek a aktuálnych informácií o prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje, pošlite prosím na adresu esf.vzdelavanie@minedu.sk e-mail s touto požiadavkou, ktorý bude v predmete označený slovom „PRIDAŤ“.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku