12. 07. 2019 - OZNAM k výzve " Vysoká škola pre prax OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 – 1. hodnotiace kolo"

Konanie o žiadostiach o NFP predložených v rámci 1 . hodnotiaceho kola nie je ukončené v lehote 70 pracovných dní z dôvodu nedostatočného počtu odborných hodnotiteľov, z uvedeného dôvodu bolo pri žiadostiach o NFP požiadané o predĺženie konania o žiadostiach o NFP o 70 pracovných dní. Predpokladaný termín ukončenia schvaľovania žiadostí o NFP je 09/2019.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku