Pracovný program ministra školstva Dušana Čaploviča na štvrtok

19.12.2013
      Deti a žiaci Špeciálnej základnej školy internátnej v Bytči privítali vo štvrtok 19. decembra 2013 na svojej vianočnej besiedke ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. Podujatie sa konalo v priestoroch internátnej školy na Mičurovej ul. 364. Minister sa deťom prihovoril po krátkom kultúrnom programe, následne si prezrel priestory školy.
     V popoludňajších hodinách sa v budove Slovenského zväzu ľadového hokeja stretol Dušan Čaplovič s prezidentom zväzu Igorom Nemečkom. Po spoločnej diskusii sa presunuli na tréning žiakov hokejovej akadémie, ktorý sa uskutočnil v Hokejovej akadémii Zdena Cígera.
     Pracovný program ministra pokračoval účasťou na slávnostnom podujatí „Atlét roka 2013“ v hoteli Holiday Inn. Následne sa presunul Dušan Čaplovič do Národného tenisového centra, kde v rámci podujatia „Dvadsať rokov slovenského tenisu a Tenista roka 2013“ odovzdal ocenenie najlepšiemu tenistovi a tenistke roka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku