Navigácia

Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže

     Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže zahŕňa prehľad aktuálnych rezortných medzinárodných zmluvných dokumentov a informácií v oblasti detí a mládeže s možnosťou aktívneho prístupu k nim.
     V časti „Bilaterálna spolupráca v oblasti detí a mládeže“ sa nachádzajú rezortné bilaterálne zmluvné dokumenty z oblasti mládeže,  ktoré poskytujú prehľad o hlavných aktéroch a prioritách spolupráce v oblasti mládeže s danou krajinou.
     Časť „Medzinárodná spolupráca – Rada Európy a Stredoeurópska iniciatíva“ ponúka prehľad aktuálnych schválených aj pracovných medzinárodných dokumentov z oblasti mládeže ako aj ďalšie dôležité informácie k problematike mládeže v medzinárodnom kontexte.
     V časti „Európska únia“ možno nájsť aktuálne informácie, rezolúcie a  odporúčania Európskej únie pre oblasť mládeže.
Skočiť na začiatok stránky