06. 03. 2017 - OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR pripravuje vydanie Usmernenia č. 1 k výzve "V ZŠ úspešnejší" na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01, ktorým sa predĺži termín uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola. Konkrétne termíny predĺženia budú uvedené priamo v Usmernení. Predĺženie nebude mať vplyv na predpokladaný začiatok realizácie projektov, t. j. od začiatku školského roka 2017/2018.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o vydaní často kladených otázok k výzve, tzv. FAQpomôcok:
 
·      metodická pomôcka k platovému zaradeniu pedagogických asistentov a niektorých odborných zamestnancov
·      pomôcka k vyplneniu formulára žiadosti o NFP v ITMS2014+
·      vzor vyplnenia rozpočtu (všetky možné kombinácie oprávnených výdavkov)
·      kontrolný zoznam administratívneho overenia žiadosti o NFP (informatívny materiál pre žiadateľa)

Spomínané materiály nájdete TU.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku