Navigácia

04.01.2021 - INFORMÁCIA O UZAVRETÍ VÝZVY "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pre prioritnú os 1 Vzdelávanie si dovoľuje oznámiť žiadateľom, že ku dňu 04. januára 2021 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 pod názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ zameranú na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe v oblasti skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

Skočiť na začiatok stránky