Navigácia

04.01.2021 - INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZVY " Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou "

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pre prioritnú os 1 Vzdelávanie si dovoľuje oznámiť žiadateľom, že ku dňu 04. januára 2021 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 pod názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou zameranú na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.
Skočiť na začiatok stránky