» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 3 - Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládež a podpora sieťovania subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni » Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2009 v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2009 v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013

Ministerstvo školstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2009 v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008-2013.

V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu pre budúcu finančnú podporu, ktorá sa bude poskytovať v rámci programu ADAM 3.

Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 29. decembra 2008. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.