» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 3 - Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládež a podpora sieťovania subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni

Program ADAM 3 - Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládež a podpora sieťovania subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni

Program ADAM 3 je zameraný na podporu širokospektrálnej spolupráce subjektov, aktívnych v práci s deťmi a mládežou na celoštátnej a krajských úrovniach, a to predovšetkým s cieľom
  • podporovať zastupovanie a koordináciu oprávnených záujmov detí a mládeže na národnej a krajskej úrovni vo vzťahu k zástupcom štátnej a verejnej správy a k zástupcom krajskej správy a miestnej samosprávy, prostredníctvom demokraticky volených zástupcov (ďalej len „zastupiteľské štruktúry"), 
  • podporovať rozvoj vhodných podmienok pre činnosť rôznych subjektov (formálnych aj neformálnych) v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže a podporovať ich spoluprácu a sieťovanie na všetkých úrovniach, 
  • podporovať otvorenú metódu koordinácie činností v oblasti participácie, informácií o mládeži, dobrovoľníctva mládeže a lepšieho poznania situácie detí a mládež na všetkých úrovniach a rozvoj štruktúrovaného dialógu, 
  • podporovať rozvoj metodických, informačných a poradenských služieb pre subjekty neziskového mimovládneho sektora, pôsobiace v oblasti práce s mládežou na všetkých úrovniach, 
  • podporovať aktivity smerujúce k popularizácii neformálneho vzdelávania, 
  • podporovať medzinárodnú spoluprácu krajských a národných zastupiteľských štruktúr mládeže.

Aktuálne

Starsie