» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Dokumenty, usmernenia a príručky » Výročné správy » Výročná správa OP Vzdelávanie za rok 2014
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Výročná správa OP Vzdelávanie za rok 2014

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ