» Aktuality » Učiace sa Slovensko bolo predmetom rokovania školského výboru

Učiace sa Slovensko bolo predmetom rokovania školského výboru

23.05.2017
Učiace sa Slovensko bolo predmetom rokovania školského výboru
     Na pôde Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa diskutovalo o autorskom návrhu dokumentu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Niekoľkohodinovej diskusie sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, všetci autori návrhu dokumentu a členovia výboru.
     Poslanci, ktorí sú členmi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na čele s predsedom výboru Ľubomírom Petrákom, diskutovali s ministrom Plavčanom a autormi dokumentu postupne o jednotlivých kapitolách návrhu.  
      Diskutovalo sa o regionálnom, ale aj vysokom školstve. Minister Plavčan v diskusii hovoril aj o možnom znižovaní počtu predmetov či spájaní obsahovo blízkych predmetov napríklad v oblasti ekologickej, brannej či telesnej výchovy. Na stretnutí vyslovili mnoho podnetných návrhov aj samotní členovia výboru. Všetky tieto pripomienky teraz experti tiež vyhodnotia.
      Vzhľadom na veľký počet pripomienok, ktoré boli vznesené počas celého konzultačného procesu od odbornej, ale aj laickej verejnosti, bol stanovený termín za ich zapracovanie do 31. augusta. Po vyhodnotení pripomienok bude známy finálny dokument. Toto znenie dokumentu bude predložené na rokovanie vlády, ako aj opäť do Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. 
     Jednotlivé opatrenia sa  následne rozpracujú do akčných plánov, ktoré budú obsahovať konkrétne úlohy a ich finančné zabezpečenie, rovnako ako časový rámec realizácie.

Návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“
predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017. Zverejnením na svojej webovej stránke zároveň ponúklo odbornej i širokej verejnosti možnosť vyjadriť sa k jeho jednotlivým cieľom a opatreniam. Za týmto účelom prinieslo ministerstvo aj sériu krátkych videí s autormi, ktoré majú za cieľ vysvetliť jednotlivé zámery dokumentu. Verejné pripomienkovanie sa oficiálne skončilo 15. mája 2017. Autori teraz približne 4 000 pripomienok vyhodnocujú a relevantné z nich do dokumentu zapracujú.