» Deti a mládež » Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v oblasti mládeže

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v oblasti mládeže

Slovensko bude v druhom polroku 2016 predsedať Rade EÚ, kde sú zastúpené členské štáty. Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi v európskych politikách. Navonok ich bude Slovensko zastupovať vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám ako Európska komisia či Európsky parlament.
 
Závery Rady o podpore nových prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí prijala Rada na svojom 3 502. zasadnutí, ktoré sa konalo 21. a 22. novembra 2016.