» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Školský rok 2007/2008 prichádza s novinkami pre maturantov

Školský rok 2007/2008 prichádza s novinkami pre maturantov

05.09.2007

     Nastávajúci maturanti budú skladať skúšku dospelosti s novými úpravami. Po prvýkrát absolvujú externú časť maturitnej skúšky (MŠ) zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry (vyučovacie jazyky) a slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Externú časť maturity z vyučovacích jazykov a slovenského jazyka a slovenskej literatúry otestovali v praxi maturanti v minulom školskom roku formou generálnej skúšky. Trvať bude 90 min. Súčasne sa skracuje písomná forma internej časti maturitnej skúšky v týchto predmetoch z pôvodných 240 na 150 minút v oboch úrovniach (A aj B).
     Študenti stredných odborných učilíšť si budú môcť v predmete cudzí jazyk zvoliť jednu z troch úrovní. Pri najnižšej - C úrovni sa však zavádza externá časť a písomná forma internej časti.
     V cudzích jazykoch sa dĺžka externej časti MŠ v úrovni B skráti z pôvodných 120 minút na 100 minút. Rovnaký čas budú test písať aj tí študenti, ktorí si v cudzom jazyku zvolia úroveň C.
   V cirkevných školách sa predmet rímskokatolícke a gréckokatolícke náboženstvo nahradí predmetom katolícke náboženstvo. V súvislosti s tým bude upravená aj charakteristika úloh maturitných zadaní.
     Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách upravuje taktiež možnosť podať námietku voči hodnoteniu praktickej časti odbornej zložky MŠ na Štátnu školskú inšpekciu.

Bratislava 5. septembra 2007