Rezort školstva zintenzívni zavádzanie informačno-komunikačných technológií do škôl

20.09.2007

     Podporiť vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov a informatiky a zintenzívniť zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu sa stanú prioritnými úlohami pre rezort školstva v nasledujúcom období. Uzniesla sa na tom Rada pre informatizáciu a informatiku v školstve, ktorej zasadnutie sa konalo za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja 20. septembra 2007. Tieto aktivity sa budú realizovať v rámci operačných programov Vzdelávanie a Veda a výskum.
     Členovia Rady nadefinujú hlavné úlohy potrebné pre vzdelávanie v oblasti informatiky v regionálnom školstve, na základe ktorých bude vypracovaný samotný projekt vzdelávania. Prostredníctvom výzvy bude určený subjekt zodpovedný za jeho realizáciu.
     Novinkou pre základné a stredné školy sa stane vybudovanie dátového centra. Pôjde o informačný systém, ktorý bude evidovať komplexné údaje o žiakovi  počas celého štúdia – od materskej až po vysokú školu (vrátane napr. elektronickej žiackej knižky). Ministerstvo školstva okrem toho zabezpečí pripojenie škôl na intranet. Ten bude obsahovať informácie potrebné pre efektívne fungovanie školského systému.
     Modernizovať infraštruktúru vysokých škôl (budovy, vybavenie priestorov, miestností a laboratórií, vybavenie sietí a pod.) bude možné vďaka financiám uvoľneným z operačného programu Veda a výskum.
     Na záver zasadnutia požiadal minister Ján Mikolaj členov Rady, aby svojimi podnetmi pripomienkovali legislatívny zámer zákona o výchove a vzdelávaní.

Bratislava 20. september 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku