» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie » Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2017 » Rekonštrukcia a revitalizácia bazéna v priestoroch Ekoiuventy

Rekonštrukcia a revitalizácia bazéna v priestoroch Ekoiuventy