» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie » Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2017 » Odstránenie havarijného stavu termoregulačných hlavíc a regulačných jednotiek

Odstránenie havarijného stavu termoregulačných hlavíc a regulačných jednotiek