» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 » Návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2015 pre verejné vysoké školy

Návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2015 pre verejné vysoké školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo podľa § 89 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 a rozpisu dotácií jednotlivým verejným vysokým školám na vyjadrenie reprezentáciám vysokých škôl. 

Text návrhu a návrh rozisu je k dispozícií v nižšie uvedených súboroch. Po vyjadrení reprezentácií vysokých škôl ministerstvo pripraví a zverejní konečné znenie metodiky a rozpisu na rok 2015.