» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 » Návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2015 pre verejné vysoké školy » Podklad na verifikáciu údajov

Podklad na verifikáciu údajov

Prílohy k listu č. 2015-3349/6622:4-15A0 v elektronickej forme. Prípadnú korekciu údajov je potrebné uskutočniť v centrálnom registri študentov, nie v priložených súboroch.

Študent, ktorému bola odpustená úhrada školného, sa považuje za platiaceho školné.

V počte študentov nie sú študetni zapísaní v rámci akademickej mobility.

Počet študentov opravený 17.02.2016.