» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie » Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2018 » Komplexné organizačné zabezpečenie vybraných podujatí na Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018

Komplexné organizačné zabezpečenie vybraných podujatí na Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018