» Deti a mládež » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » Európska Únia » Štruktúrovaný dialóg » I. Španielsko-Belgicko-Maďarsko

I. Španielsko-Belgicko-Maďarsko

Témou I. cyklu Štruktúrovaného dialógu bola Zamestnanosť mladých ľudí. K tejto téme prebehli v každej členskej krajine Európskej únie konzultácie medzi zástupcami mládeže a predstaviteľmi verejnej politiky, z ktorých následne národná skupina daného štátu prezentovala svoje vízie na jednotlivých konferenciách mládeže prebiehajúcich počas trojpredsedníctva Španielsko-Belgicko-Maďarsko. I. cyklus Štruktúrovaného dialógu odštartoval 1. januára 2010 a bol ukončený bol 30. júna 2011.