» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Doktorandské štipendiá sa nebudú zdaňovať

Doktorandské štipendiá sa nebudú zdaňovať

19.09.2007

     Štipendiá doktorandov z doktorandského štúdia nebudú zdaňované. Na dnešnom rokovaní o tom rozhodla vláda SR, ktorá schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, predložený Ministerstvom financií SR.
    
V nadväznosti na novelu zákona o vysokých školách, v ktorej sú doktorandi definovaní ako študenti, týmto Ministerstvo školstva SR sleduje zavŕšenie legislatívneho procesu doktorandského štúdia ako tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Zároveň napĺňa ciele Lisabonskej stratégie a Boloňského procesu, v ktorých je doktorandské štúdium definované ako tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania.

Bratislava 19. septembra 2007