» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie » Pomocné dokumenty k zákazkám » Dodanie softvéru pre verejné vysoké školy v licenčnom programe Microsoft Campus and School - Enrollment for Education Solutions (EES) a súvisiacich služieb

Dodanie softvéru pre verejné vysoké školy v licenčnom programe Microsoft Campus and School - Enrollment for Education Solutions (EES) a súvisiacich služieb