» Aktuality » Autori Učiaceho sa Slovenska rokovali so zástupcami vysokých škôl

Autori Učiaceho sa Slovenska rokovali so zástupcami vysokých škôl

24.04.2017
Autori Učiaceho sa Slovenska rokovali so zástupcami vysokých škôl
     Autori dokumentu Učiace sa Slovensko sa v piatok 21. apríla 2017 stretli na spoločnom rokovaní so zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR, Asociácie doktorandov Slovenska a Študentskej rady vysokých škôl. Cieľom stretnutia bolo získať spätnú väzbu na zverejnený materiál dokumentu Učiace sa Slovensko vo forme konkrétnych podnetov.
     Stretnutia sa zúčastnili prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (viceprezident SRK a rektor Univerzity Komenského v Bratislave), prof. akad. mal. Stanislav Stankoci (rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave), prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. (rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave), doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (predseda RVŠ SR), prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. (predseda Rady pre vedu, techniku a umenie pri RVŠ SR a člen predsedníctva RVŠ SR), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (dekan Právnickej fakulty UK), Mgr. Katarína Rentková, PhD. (predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska), Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. (podpredseda Asociácie doktorandov Slovenska), Bc. Bálint Lovász (predseda Študentskej rady vysokých škôl), Ing. Peter Beňo (podpredseda Študentskej rady vysokých škôl) a RNDr. Eva Viglašová (tajomníčka pre sociálne záležitosti Študentskej rady vysokých škôl).
     Od oficiálneho predstavenia tohto návrhu sa o materiáli pravidelne diskutuje na rôznych fórach. Autori diskutujú nielen na odborných stretnutiach, ale diskusia prebieha aj na odborných debatách priamo na ministerstve za účasti ministra školstva. K materiálu sa môže vyjadriť aj laická verejnosť. Najbližšia verejná diskusia sa bude konať v pondelok 24. apríla od 15.00 hod. v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave (Dolnozemská cesta 1).
 
     Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017. Zverejnením na svojej webovej stránke zároveň ponúklo odbornej i širokej verejnosti možnosť vyjadriť sa k jeho jednotlivým návrhom. Za týmto účelom prinieslo ministerstvo aj sériu krátkych videí, ktoré majú za cieľ vysvetliť jednotlivé zámery dokumentu. Na základe zaslaných pripomienok a podnetov sa predložený autorský návrh materiálu bude v najbližšom období dopracovávať. Pripomienkovanie bude ukončené koncom apríla.