» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Dokumenty, usmernenia a príručky » Metodické pokyny, usmernenia a príručky » Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku » Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (VA) » 6. Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok - príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (ASFEU)
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

6. Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok - príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (ASFEU)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydáva Usmernenie Poskytovateľa č. 6 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Usmernenie Poskytovateľa č. 6 sa týka nasledovných výziev vyhlásených v rámci operačného programu Vzdelávanie Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ:

OPV-2008/1.1/01-SORO
OPV-2008/4.1/01-SORO
OPV-2008/1.1/02-SORO
OPV-2008/4.1/02-SORO
OPV-2008/1.1/03-SORO
OPV-2008/4.1/03-SORO
OPV-2008/1.1/04-SORO
OPV-2008/4.1/04-SORO
OPV-2009/3.1/01-SORO
OPV-2009/3.2/01-SORO
OPV-2009/1.2/01-SORO
OPV-2009/4.2/01-SORO
OPV-2009/2.1/01-SORO
OPV-2009/4.2/02-SORO
OPV-2009/1.1/05-SORO
OPV-2010/2.1/02-SORO
OPV-2010/4.2/03-SORO
OPV-2010/1.2/02-SORO
OPV-2011/1.1/06-SORO
OPV-2011/3.1/02-SORO
OPV-2011/1.1/07-SORO
OPV-2011/3.1/03-SORO – 1. kolo
OPV-2011/3.1/03-SORO – 2. kolo
OPV-2011/1.2/03-SORO
OPV-2012/4.2/04-SORO
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ