Zverejnenie Zápisnice zo IV. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie

08.06.2011

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnil Zápisnicu zo IV. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.6.2010.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku