Navigácia

Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2023

V systéme e-VEGA bolo zverejnené hodnotenie projektov VEGA skončených v roku 2023. Ak bol projekt vyhodnotený, že „nesplnil ciele“, príp. ak vedúci projektu vôbec nedoručil záverečnú správu, tak obmedzenie na predloženie novej žiadosti sú 2 roky.

Skočiť na začiatok stránky