Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2018

V on-line systéme e-KEGA na Portáli vysokých škôl bolo zverejnené hodnotenie projektov KEGA skončených v roku 2018. Spolu s hodnotiacim formulárom záverečnej správy je pri každom projekte zverejnený aj certifikát o splnení cieľov, ktorý si v prípade potreby môže vedúci projektu kedykoľvek vytlačiť (nebude zasielaný poštou). Ak bol projekt vyhodnotený, že „nesplnil ciele“, príp. ak vedúci projektu vôbec nedoručil záverečnú správu, tak obmedzenie na predloženie novej žiadosti sú 2 roky (v týchto prípadoch je elektronický systém automaticky zablokovaný) a certifikát o splnení cieľov sa nevydáva.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku