Navigácia

Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2014

Na Portáli vysokých škôl bolo zverejnené hodnotenie projektov KEGA skončených v roku 2014. Spolu s hodnotiacim formulárom záverečnej správy je pri každom projekte zverejnený aj certifikát o splnení cieľov, ktorý si v prípade potreby môže vedúci projektu kedykoľvek vytlačiť (nebude zasielaný poštou). Ak nie sú správne uvedené tituly alebo v priebehu riešenia projektu boli získané nové, tak je potrebné si tieto údaje opraviť/doplniť v časti „Môj účet“, z ktorej sa generujú priamo do certifikátov. Ak bol projekt vyhodnotený, že „nesplnil ciele“, príp. ak vedúci projektu vôbec nedoručil záverečnú správu, tak obmedzenie na predloženie novej žiadosti sú 2 roky (v týchto prípadoch je elektronický systém automaticky zablokovaný).
Skočiť na začiatok stránky