Zverejnenie Výročnej správy o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2012

03.05.2013
Partneri siete AFCOS (odkaz na zoznam sieťových partnerov z webovej stránky OCKÚ OLAF: http://olaf.vlada.gov.sk/3310/sietovi-partneri.php) zverejnili dňa 30. apríla 2013 na svojich webových stránkach Výročnú správu o svojej činnosti v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2012, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku