Zverejnenie plánovaného harmonogramu výziev na rok 2008

14.12.2007
V rubrike Výzvy na predkladanie projektov bol zverejnený plánovaný harmonogram výziev OP VaV na rok 2008. Viac...
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku