Zverejnenie odpovedí na často kladené otázky vysokých škôl a SAV

22.07.2009

     Na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ môžu žiadatelia o nenávratný finančný príspevok nájsť odpovede na často kladené otázky, ktoré sa týkajú aktuálnych výziev v rámci operačného programu Vzdelávanie. Otázky zazneli na informačných seminároch určených pre ich cieľové skupiny - vysoké školy a Slovenskú akadémiu vied. Tematicky sa vzťahujú na rozpočtovú, výdavkovú i projektovú oblasť.
    
Pravidelne aktualizovaná časť internetovej stránky agentúry Často kladené otázky pomáha potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok pri tvorbe projektov. Tie môžu byť zamerané tentoraz napríklad na tvorbu a inováciu študijných programov, podporu výučby cudzích jazykov na vysokých školách či budovanie efektívnej správy a riadenia vysokých škôl. Uchádzači o finančnú pomoc EÚ sa vo svojich projektoch môžu zamerať aj na vzdelávacie programy podporujúce pedagogickú spôsobilosť doktorandov alebo výskum a prenos nových technológií a špičkovej odbornosti medzi inštitúciami výskumu a podnikateľskej sféry. Pre záujemcov je k dispozícii aj tabuľka, podľa ktorej si môžu správne zostaviť rozpočet v zmysle stanovených percentuálnych limitov pre projekt.
     Podstránka Často kladené otázky žiadateľov je sprístupnená na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

Bratislava 22. júl 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku