Zverejnenie kontaktného bodu pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí - Úrad vlády SR ako Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii pre SR

13.07.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej internetovej stránke kontakt pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí - Úrad vlády SR ako Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii pre SR.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku