Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry

  • Dátum: 14.05.2015
     Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) organizuje v dňoch 18. a 19. mája 2015 medzinárodnú konferenciu Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry. Konferencia sa realizuje v rámci národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU).
     Nosnou témou konferencie sú zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry (Career management skills). Konferencia predstaví súbor kompetencií, záujemcom ukáže spôsoby, ako zhromaždiť, analyzovať, syntetizovať a organizovať informácie o sebe, o vzdelávaní a o trhu práce. Ide najmä o poznanie silných a slabých stránok, potrieb a požiadaviek jednotlivca, schopnosť identifikovať príležitosti a prezentovať seba vo vzťahu k prístupu ku vzdelávaniu alebo k práci.
     Príklady dobrej praxe zo zahraničia predstavia zástupcovia Českej republiky, Fínska, Maďarska, Rakúska a Škótska. Vo svojich prezentáciách poskytnú pohľad na riešenie problematiky zručností pre plánovanie kariéry vo svojich krajinách, ako aj pohľad európskej siete politík celoživotného poradenstva (ELGPN).
     Projekt CVANU je financovaný z operačného programu Vzdelávanie, realizuje ho NÚCŽV, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac informácií o projekte CVANU nájdete na webovej stránke www.cvanu.sk.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku