Zriaďovanie a správa simulovaných bankových účtov užívateľov registrovaných na portáli Slovenského centra cvičných firiem

Popis služby: Služba vychádza z legislatívy na základe Zákona č. 483/2001 Zb. o bankách. Služba umožňuje elektronickou formou zriaďovať a spravovať simulované bankové účty registrovanými užívateľmi (majiteľmi účtov). Taktiež umožňuje zriadenie rezervného, mzdového, sociálneho alebo podnikateľského účtu.

Komu je služba určená: Služba je určená pre občanov - žiakov škôl (primárne stredných škôl a obchodných akadémií).

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na cvičné účely (simulovanie zriadenia a správy bankových účtov).

Spôsob použitia služby: Služba sa používa on-line elektronicky.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby je potrebná registrácia (je podmienená schválením registrácie administrátorom služby) alebo prihlásenie používateľa služby pomocou cvičného IČO a hesla, ktoré prideľuje IS SCCF pri registrácií. Prihlasovanie sa do informačnom systému pomocou IČO a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby:http://www.sccf.sk/ibanking
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku