Navigácia

Zoznam úspešných žiadateľov o štipendium v štipendijnom programe CEEPUS, Národnom štipendijnom programe SR (NŠP) a štipendií poskytovaných na základe bilaterálnych zmlúv v kalendárnom roku 2022

Jedným z projektov investície 4 „Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí“ komponentu 10 „Lákanie a udržanie talentov“ Plánu obnovy a odolnosti je podpora medzinárodnej mobility študentov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Daná podpora si kladie za cieľ zvýšenie financovania štipendijných programov CEEPUS, Národného štipendijného programu SR a štipendií poskytovaných na základe bilaterálnych zmlúv zo zdrojov Fondu obnovy a odolnosti. Intenciou podpory je zabezpečiť atraktívnosť a konkurencieschopnosť programov v porovnaní s inými krajinami.

V rámci podpory sa očakáva zvýšenie a zjednotenie výšky štipendií poskytovaných štipendistom na Slovensku v týchto programoch podľa úrovní štipendií poskytovaných v Národnom štipendijnom programe SR. V zmysle konceptu cirkulácie mozgov je podpora určená rovnako prijímaným ako aj vysielaným študentom. Opatrenie má komplementárny charakter ku dlhodobej podpore štúdia talentovaných domácich študentov na Slovensku v rámci investície 3 „Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov“ komponentu 10.

 

Zoznam prijímateľov prostriedkov mechanizmu v Národnom štipendijnom programe SR (NŠP) v kalendárnom roku 2022 (uzávierka k 30. 4. 2021)

Zoznam prijímateľov prostriedkov mechanizmu v Národnom štipendijnom programe SR (NŠP) v kalendárnom roku 2022 (uzávierka k 31. 10. 2021)

Zoznam prijímateľov prostriedkov mechanizmu v štipendijnom programe CEEPUS

Skočiť na začiatok stránky