Zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určilo podľa ustanovenia § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje potvrdenie zdravotnej spôsobilosti študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2022/2023.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky