Navigácia

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce (15. február 2017)

Podľa ustanovenia § 29 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) v spolupráci s inštitúciami, ktoré sa v zmysle § 28 ods. 2 zákona zúčastňujú na koordinácií odborného vzdelávania a prípravy na celoštátnej úrovni, každoročne vypracúva zoznamy
  • študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce,
  • študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce (ďalej len ako „zoznamy“).
Zoznamy boli vytvorené podľa smernice č. 1/2017, ktorou sa upravuje postup pri tvorbe zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.
Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce obsahuje 4 odbory vzdelávania, v ktorých v školskom roku 2016/2017 študuje 148 žiakov. 
Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce obsahuje 45 študijných a učebných odborov, v ktorých v školskom roku 2016/2017 študuje 3682 žiakov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky