Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Zoznam schválených projektov: Výzva č. OPVaV-2012/4.2/08-RO Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku