Zodpovedná osoba na MŠVVaŠ SR

Kontakt:
Zodpovedná osoba na MŠVVaŠ SR
 
E-mail: zodpovednaosoba@minedu.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku