Zmodernizované múzeum prináša autentickosť a nevšednosť

  • Dátum: 02.05.2017
     Múzeum špeciálneho školstva v Levoči pripravuje premiéru otvorenia novej expozície. Návštevníkov čaká viacero interaktívnych exponátov a netradičné riešenie výstavných priestorov. Pôvodná expozícia levočského múzea priblížujúca Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku prešla výraznou premenou, vďaka ktorej sa stane atraktívnejšou pre súčasného návštevníka.  
     Podstatou je autentický a nevšedný zážitok. Vyskúšať si tak bude možné pohyb v kuchyni umiestnenej v tmavej komore, simulujúcej domácnosť nevidiciaceho, ktorý všetko spoznáva len prostredníctvom hmatu a zvuku. Nadrozmerný model ucha, s ušnicou vysokou takmer 160 cm, zasa približuje fungovanie ľudského sluchu.
     „Sme veľmi potešení, že môžeme našim návštevníkom predstaviť modernú expozíciu, ktorá je inštalovaná takmer na 200 m2.  Je to výsledok nášho viac ako dvojročného snaženia prezentovať stálu expozícii v inovovanej verzii, tak po obsahovej, jazykovej, ako i vizuálnej stránke,“ konkretizuje Štefánia Petreková, vedúca múzea.
     Priestor expozície je aktuálne rozdelený do štyroch samostatných celkov. Prvý je venovaný histórii,  a ako spomína Petreková, všetky informácie k exponátom sú nielen v slovenskom, anglickom jazyku, ale i Braillovom písme. K dispozícii majú návštevníci aj v súčasnosti obľúbené QR kódy, vďaka ktorým sa z mobilu alebo tabletu dozvedia ešte viac.
     Ďalšou časťou je špeciálna knižnica so študovňou s takmer štyritisíc knižnými titulmi. Tretia sekcia predstavuje učebné pomôcky využívané dnes i v minulosti, žiakmi špeciálnych škôl s rôznym druhom znevýhodnenia. Pre najmenších návštevníkov máme pripravenú obľúbenú Človeče, nehnevaj sa!, kde figúrkami sú samotní hráči.
     Prehliadka končí v rozlohou najväčšej časti, venovanej ľudským zmyslom - hmatu, zraku, sluchu a čuchu. Návštevník ich spoznáva interaktívnou a zábavnou formou. Prostredníctvom otázok a odpovedí identifikuje jednotlivé vône, zvuky či obsahy tmavých otvorov. Uvedomuje si výnimočnosť, funkčnosť, dôležitosť ľudských zmyslov, ale aj zážitok, situáciu, ak niektorý zmysel absentuje.
     „Slávnostné otvorenie novej zmodernizovanej expozície pripravujeme pre pozvaných hostí na 15. mája 2017 o 15. hodine. So širokou verejnosťou sa podelíme o túto výnimočnú udalosť 16. mája 2017 o 16.30 hod.,“ uzatvára Petreková.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku